Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

NIP: 758-180-75-28  |  REGON: 140074493

Informacje

Patronat medialny

E-konferencja

Organizator

CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub poszukaj odpowiedzi na naszej oficjalnej stronie:

Telefon kontaktowy:

+48 22 357 27 79

Adres e-mail:

szkolenia@cwpp.pl

Oficjalna strona:

CWPP.PL (przejdź)

Kiedy?

18-19 października 2021

Gdzie?

Online na żywo

Pakiet korzyści:

- udział w dwudniowej konferencji online na żywo
- 12 topowych ekspertów Prawa Pracy i Wynagrodzeń
- możliwość zadawania pytań prelegentom 
- materiały konferencyjne w formie elektronicznej
- bezpłatny 90 dniowy dostęp do systemu Legalis
- certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji

Cena regularna za obydwa dni (po 30.09.21r.):

790 zł + 23% VAT

Cena promocyjna za obydwa dni (do 30.09.21r.):

690 zł + 23% VAT

Pobierz formularz PDF

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na konferencję:

Wypełnij formularz tradycyjny:

 

Możesz również skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego w formie PDF. Po wypełnieniu zeskanuj go i wyślij na nasz adres: szkolenia@cwpp.pl

Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, numer kontaktowy, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, nr tel, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wymagane pola!

Pogram dwudniowej konferencji

Program

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej. Zagadnienia praktyczne.

 

1. Kilka uwag o historii pracy zdalnej.
2. Praca zdalna a telepraca.
3. Projekty ustaw dotyczące pracy zdalnej w KP – zagadnienia sporne.
4. Zasady stosowania pracy zdalnej.
5. Praca zdalna a czynności prawne związane z umową o pracę.
6. Przyszłość pracy zdalnej.

Dzień 1

 

08:40 – 08:55 – czas na logowanie uczestników konferencji

 

08:55 – 09:00 – rozpoczęcie e-konferencji, powitanie uczestników

Dzień 2

 

08:55 – 09:00 – rozpoczęcie drugiego dnia konferencji, powitanie uczestników

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Jak nie popełnić błędów już na etapie rekrutacji oraz zatrudnienia. Nowe sytuacje w tym zakresie w czasie pandemii.

 

1. Odpowiedzialność pracodawcy za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji,

2. Rola managera w tym procesie,

3. Czy to na pewno mobbing?

4. Różnice pomiędzy mobbingiem, a dyskryminacją,

5. Jakie prawa przysługują kandydatowi, pracownikowi/współpracownikowi?

6. Przeciwdziałanie dyskryminacji na etapie nawiązania stosunku pracy oraz w zatrudnieniu – zasady odpowiedzialności,

7. Molestowanie i molestowanie seksualne w miejscu pracy.

 

 

11.15 – 11.30 – przerwa

Panel I

09:00 – 10:15 – Monika Gładoch - Radca Prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych

Panel II

10:15 – 11:15 – Joanna Cur - Prawnik, Specjalista Prawa Pracy

Rozwiązywanie umów o pracę – aspekty trudne oraz problematyczne.

 

Rozwiązywanie umów o pracę – wskazanie bezpiecznego katalogu przyczyn wypowiedzenia oraz formy, w szczególności w dobie pracy hybrydowej. Pułapki w zwolnieniach dyscyplinarnych- ciekawe przypadki. 

 

Przyczyna wypowiedzenia – kiedy jest bezpieczna?

- nowości w zakresie zwolnień pracowników

- przykłady przyczyn wypowiedzenia

- różnice pomiędzy likwidacją stanowiska pracy a redukcją w zatrudnieniu

- forma wypowiedzenia – czyli jak to zrobić na odległość?

- jak prawidłowo zwolnić pracownika w okresie pandemii?

- jak zwolnić pracownika na pracy zdalnej?

- zwolnienie dyscyplinarne – przyczyny

- czy istnieje coś takiego jak bezpieczna przyczyna wypowiedzenia?

- prawidłowe ustalanie kryteriów doboru  do zwolnienia

- zakres kontroli sądu pracy

 

Pułapki przy dyscyplinarkach – przykłady:

- jak się zabezpieczyć – przykłady

- dyscyplinarka za narażenie na COVID-19

 

Case study ciekawych przypadków rozwiązań umów o pracę.

 

 

 

13.00 – 13.20 – przerwa

Rozliczanie wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną i udzielany pracownikom czas wolny – zaskakujące aspekty i najczęściej popełniane wykroczenia.

 

1. Jak ustalamy wynagrodzenie i. dodatki za godziny nadliczbowe?

2. Jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia, a jakie do dodatków za nadgodziny?

3. Kiedy wypłacamy wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny?

4. Jak ustalić wynagrodzenie w przypadku oddawania czasu wolnego za nadgodziny – najczęściej popełniane wykroczenia.

5. Jak ustalić wynagrodzenie za wezwanie do pracy w sobotę, niedzielę lub święto oraz jak ustalić wynagrodzenie za miesiąc, w którym oddawany jest pracownikowi dzień wolny z tego tytułu?

6. Kiedy za czas wolny przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, a kiedy czas wolny jest bezpłatny?

Panel III

11:30 – 13:00 – Marta Kopeć - Radca Prawny

Rozliczanie czasu pracy – aspekty problematyczne.

 

1. Nadgodziny – jak prawidłowo nimi zarządzać?

2. Jak uniknąć „covidowych” nadgodzin?

3. Zlecanie nadgodzin – treść wniosku, forma.

4. Identyfikacja nadgodzin w systemie podstawowym, równoważnym, zadaniowym.

5. Zasady rekompensowania nadgodzin, czas wolny czy dodatkowe wynagrodzenie?

6. Praca w niedziele i święta a nadgodziny.

7. Kontrola i ewidencjonowanie czasu pracy pracownika w pracy zdalnej.

Panel IV

13:20 – 14:35 – Monika Wacikowska - Prawnik, Kancelaria Prawa Pracy JUSTICARE

Jawność wynagrodzeń – jak kształtować politykę płac, aby realizowała postulat równości i sprawiedliwości. 

 

 

 

10:15 – 10:30 – przerwa

Panel V

14:35 – 15:35 – Piotr Wojciechowski - Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, Kancelaria Adwokacka Piotr Wojciechowski

Zasiłki – nowe przepisy od 1 stycznia 2022 roku oraz problemy bieżące.

 

Aktualności: 

przepisy, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. w zakresie ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – zmiany wprowadzone ustawą z 24.06.2021 r. (Dz.U. poz. 1621) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Zmiany:

- w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków

- w badaniu okresu zasiłkowego

- w wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

- w ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego i zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego

- ujednolicenie zapisu art. 12 ust. 1 ustawy „ chorobowej” i art. 8 ust. 3 ustawy „wypadkowej”

- przepisy przejściowe

 

Świadczenia pieniężne  w związku z COVID-19.

 

Świadczenia w czasie epidemii, na podstawie przepisów o COVID-19 dla osób:

- na kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych,

- poddanych kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem,

- zatrudnionych w podmiotach leczniczych,

- wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej,

- zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- opiekujących się dzieckiem albo innym członkiem rodziny, przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

- wydłużenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego,

- ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru po zmianie wymiaru czasu pracy na podstawie przepisów o COVID-19,

- ustalanie/przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku przypadającego w okresie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego,

- praca zdalna w okresie kwarantanny i izolacji w warunkach domowych, a prawo do świadczeń,

dokumentowanie prawa do w/w świadczeń.

 

 

 

17:00 – zakończenie pierwszego dnia konferencji

Panel VI

15:35 – 17:00 – Elżbieta Fijor - Specjalista ds. zasiłków

Jak skutecznie wdrożyć przepisy o sygnalistach?

 

1. Zgłoszenia dotyczące mobbingu, dyskryminacji i innych zachowań niepożądanych jako część systemu sygnalizacji nieprawidłowości w strukturach zatrudnienia.

2. Ewolucja podejścia w zakresie skutecznej realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym zachowaniom niepożądanym w zakładzie pracy.

3. Kanały zgłoszeń znane i stosowane przed implementacją dyrektywy o ochronie sygnalistów.

4. Sygnalista jako nowa instytucja w obszarze HR Compliance.

5. Sygnalista i jego status na podstawie dyrektywy 2019/1937.

6. Główne przykłady naruszeń w zakładzie pracy.

7. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów – zakaz działań odwetowych.

8. Budowanie kanałów zgłoszeń i systemów ich rozpoznawania.

9. Wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy – aspekt praktyczny – najczęstsze błędy popełniane w obszarze wdrażania procedur.

10. Wewnętrzne i zewnętrzne kanały informowania o naruszeniach.

11. Przebieg postępowań dotyczących zgłoszenia nieprawidłowości – rola ekspertów zewnętrznych jako głosu doradczego w komisjach wyjaśniających.

12. Podejście 360 stopni w zakresie wdrożenia skutecznych procedur.

Panel I

9:00 – 10:15 – Sławomir Paruch - Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Płace w Polskim Ładzie.

 

1. Zmiana skali podatkowej i reforma składki zdrowotnej,

2. Nowe obowiązki płatników w kontekście stosowania „ulgi dla klasy średniej” – dostosowanie systemów,

3. Konsekwencje dla pracodawców w przypadku nielegalnego zatrudniania pracowników i nieujawniania części ich wynagrodzenia,

4. Wpływ Polskiego Ładu na formy zatrudnienia (etat, samozatrudnienie),

5. Zmiany w przepisach ZUS

 

 

 

13:00 – 13:20 – przerwa

Panel II

10:30 – 11:30 – Michał Kibil - Adwokat, Współzałożyciel i Starszy Wspólnik w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

Panel III

11:30 – 13:00 – Danuta Denkiewicz – Doradca podatkowy

Jakie zmiany czekają nas w 2022 r. w zakresie uprawnień rodzicielskich?

 

1. Jak będzie wyglądał urlop rodzicielski na nowych zasadach?

2. Jak mają funkcjonować elastyczne rozwiązania związane z czasem pracy?

3. Prawo do opieki na nowych zasadach.

4. W jakim zakresie mogą zmienić się uprawnienia pracownika-ojca?

 

 

 

14:20 – 14:30 – przerwa

Panel IV

13:20 – 14:20 – Łukasz Kuczkowski – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Raczkowski

Zasady pracy w dobie COVID-19 – zagadnienia budzące wątpliwości oraz co nowego w przepisach?

 

- wykonywanie pracy w okresie kwarantanny i izolacji medycznej w 2021 r., zasady liczenia okresów kwarantanny oraz izolacji w warunkach domowych, udzielenie pracownikom zaległego urlopu w okresie kwarantanny albo wysłanie na urlop bezpłatny, przykłady usprawiedliwienia nieobecności w związku z kwarantanną, izolacją i inne zagadnienia w tym zakresie

- praca zdalna w pełnym wymiarze, hybrydowa i okazjonalna – nowa rzeczywistość i wyzwanie dla HR (obieg dokumentów, zasady składania oświadczenia woli drogą mailową, zasady przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia osób, które są przyjmowane do pracy, ochrona danych osobowych w pracy zdalnej, realizacja prawa pracodawcy do monitorowania, kontroli pracownika w pracy zdalnej w kontekście prawa do prywatności pracownika, zasady ochrony danych przekazywanych pracownikowi pracującemu zdalnie, stosowanie przepisów BHP w czasie epidemii – badania, szkolenia, kwalifikacje

- nowe przepisy dotyczące kontroli na obecność alkoholu – obowiązki po stronie pracodawcy oraz problemy praktyczne

Panel V

14:30 – 16:00 – Kajetan Bartosiak – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj

Problematyczne kwestie dotyczące badań profilaktycznych, w tym w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.

 

1. W ilu egzemplarzach należy wydać skierowanie na badania profilaktyczne i jakie dane oraz informacje należy w nim podać?

2. Czy skierowanie na badania profilaktyczne musi być pisemne, czy może być elektroniczne?

3. Jak się gromadzi i przechowuje dokumentację badań profilaktycznych w aktach osobowych?

4. Jak się odbywa badania wstępne i kontrole w okresie epidemii Covid-19, jakie są udogodnienia i jak długo będą ważne orzeczenia wydane w wyniku tych badań?

5. Czy obecnie można przeprowadzać badania okresowe i na jakich zasadach?

6. Jakie obowiązki związane z badaniami trzeba będzie spełnić po zakończeniu epidemii Covid-19? Jak poprawnie zawiadomić o konieczności odebrania skierowania na badania okresowe?

7. Jak się ma urlop wypoczynkowy do kwestii odbywania badan profilaktycznych?

8. Jak się planuje rozwiązać kwestię badań profilaktycznych w trakcie pracy zdalnej wykonywanej na podstawie Kodeksu pracy?

9. Jak traktować badania odbywane po godzinach pracy, a jak- badania odbywane po upływie okresu ważności poprzednich badań?

10. Jakie są konsekwencja odmowy poddania się badaniom profilaktycznych?

11. Czy trzeba kierować na badania profilaktyczne osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych?

 

 

 

17:00 – zakończenie drugiego dnia konferencji

Panel VI

16:00 – 17:00 – Monika Frączek - Prawnik, Specjalizująca się w Prawie Pracy

Prelegenci e-konferencji

Zobacz również: