Szkolenie: Rozliczanie Czasu Pracy

Ankieta satysfakcji

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

NIP: 758-180-75-28  |  REGON: 140074493

Organizator

CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Ocena programu szkolenia i metod prowadzenia szkolenia 
Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami

 

 

Szkolenie jest dobrze dopasowane do mojego planu rozwoju w Firmie

Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobyłem nową wiedzę/umiejętności potrzebne na moim stanowisku pracy

Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele szkolenia

Ocena programu szkolenia i metod prowadzenia szkolenia - dodatkowe uwagi:

 
Ocena organizacji szkolenia 
Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami

 

 

Czas trwania szkolenia i godziny sprzyjały realizacji zaplanowanego materiału

Ilość i jakość materiałów szkoleniowych sprzyjała realizacji zaplanowanego materiału

Ocena organizacji szkolenia - dodatkowe uwagi:

 
Ocena pracy trenera 
Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami

 

 

Doświadczenie trenera było adekwatne do tematu szkolenia

Postawa trenera była przyjazna, profesjonalna i zaangażowana

Instrukcje do ćwiczeń były jasne i zrozumiałe

Sposób prowadzenia dyskusji i odpowiadania na pytania sprzyjał atmosferze i osiągnięciu celu szkolenia

Sposób prezentacji wiedzy sprzyjał osiągnięciu celu szkolenia

Ocena pracy trenera - dodatkowe uwagi:

 
Ocena ogólna
Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami

 

 

Zaznacz jaka jest końcowa ocena szkolenia przez Ciebie

Szkolenie - uwagi końcowe:

Wyślij
Wyślij
Ankieta została wysłana — dziękujemy.

Wypełnij proszę wymagane pola