simple site maker

PRELEGENCI

Monika Frączek Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Łukasz Prasołek Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Jarosław Sawicki - Doradca Podatkowy oraz doświadczony szkoleniowiec z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz delegowaniem pracowników. Ukończył studia prawnicze broniąc pracę magisterską w zakresie podatków pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003 – 2010 pracował w jednej z renomowanych Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie. W 2008 roku uzyskał tytułu doradcy podatkowego z numerem licencji 10 849. Od 2011 roku jest jednym z Partnerów Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne Spółka Partnerska, w ramach której doradza krajowym i międzynarodowym spółkom, występuje jako pełnomocnik klientów w kwestiach związanych z podatkami.

Danuta Denkiewicz – Doradca Podatkowy, były pracownik Izby Skarbowej w Warszawie. Autorka licznych artykułów w zakresie prawa podatkowego w Gazecie Prawnej, Poradniku GP, Rzeczpospolitej. Od 17 lat prowadzi szkolenia z zakresu opodatkowania, oskładkowania wynagrodzeń, naliczania listy płac, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów międzynarodowych.

Agnieszka Wachowicz – Specjalista ds. zasiłków, Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 16-letnią praktyką. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała zarówno w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych m.in. w UBC PHARMA, Casino Polonia, jak również w outsourcingu. Doświadczony trener w zakresie kadr i płac, systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.

Agnieszka Wołoszyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prawnik. Wcześniej Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie prowadziła negocjacje wielu projektów, m.in. dyrektywy o czasie pracy, delegowaniu pracowników, pracownikach tymczasowych, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Przewodniczyła posiedzeniom Grupy Roboczej ds. Społecznych podczas Prezydencji Polski w Radzie UE. W MRPiPS zajmuje się europejskim i międzynarodowym prawem pracy, w tym w zakresie dostosowywania polskich przepisów prawa pracy do wymogów prawa unijnego i międzynarodowego. Członek polskiego zespołu negocjacyjnego dyrektywy 2014/67/UE (tzw. dyrektywy wdrożeniowej) oraz zmiany dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników. Brała także udział w pracach nad zmianą Kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony (2015) oraz nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (2016). Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi, przyznawanym przez Prezydenta RP.

dr Ewa Podgórska-Rakiel - Doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu zbiorowego prawa pracy i ochrony danych osobowych. Od 2003 r. współpracuje ze strukturami związkowymi jako ekspert prawny na poziomie krajowym i zagranicznym, prowadzi działalność gospodarczą "Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia”. Reprezentuje krajowe związki zawodowe na Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. Przez kilka lat zdobywała wiedzę na temat standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy na szkoleniach MOP w Turynie. Zawodowo współpracuje również z Kancelarią prawną ze specjalizacją w prawie pracy. Posiada kilkaset godzin doświadczenia szkoleniowego. Wykładowca, autorka licznych wypowiedzi medialnych, publikacji w formie artykułów i książek.

Jakub Szajdziński – Radca Prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Karierę trenera zaczął w 2006 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł magistra Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wspomaga start-upy, spółki technologiczne, serwisy, portale i sklepy internetowe oraz firmy świadczące usługi turystyczne. Był odpowiedzialny za stworzenie pełnego zaplecza prawnego oraz przeprowadzenia procesów przyjęcia inwestorów do spółek dla jednej z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego w Polsce. Nadzorował prowadzenie kilku tysięcy spraw związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu”, kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Jest członkiem redakcji magazynu sprzedawców internetowych Mensis.pl. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO, w tym kompleksowe zabezpieczenie Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz jego oddziałów.

Dr Marcin Wojewódka – Radca Prawny, Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK.

Anita Gwarek – Prawnik, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę prowadząc szkolenia i uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Przemysław Ciszek – Radca Prawny, partner w kancelarii prawnej w grupie C&C Chakowski & Ciszek, jest wykładowcą m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również szkolenia dla inspektorów pracy i pracowników publicznych służb zatrudnienia. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce zatrudniania cudzoziemców i zagadnieniach czasu pracy w firmach stosujących skomplikowane systemy zmianowe. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Adres

13 - 14 grudzień 2018 Warszawa, Hotel Radisson Blu Sobieski

Dane kontaktowe

e-mail:
biuro@cwpp.pl
biuro@praktyczneszkolenia.com
telefon:
(22) 357-27-79
518 – 620 – 190
www.cwpp.pl
www.praktyczneszkolenia.com